Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Poziv za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2017. godini

Predmet „Poziva – Mobilnost 2017“ je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2017. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:
•    individualni    –  do    50.000,00 dinara
•    grupni                    –  do  200.000,00 dinara

Podržavaju se:
Pozivi iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prioritet pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Cilj ove mere kulturne politike i uspostavljanja „Poziva – Mobilnost 2017“  je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

„Poziv – Mobilnost 2017“ traje u periodu od 25. marta do 1. oktobra 2017. godine.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Poziv – Mobilnost 2017“  Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs  i  na telefon broj: 011 30 32 113.

Detaljnije

Save