Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2021. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2021. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 32/2020 i 9/2021) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od […]

Nastavi

II javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA II javni konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u 2021. godini JAVNI INTERES Raspisuje se II Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za sufinansiranje/finansiranje programa/projekata od javnog interesa za opštinu Kanjiža koje realizuju udruženja građana u sledećim oblastima: aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i […]

Nastavi

Konkurs za projekte u kulturi – II krug

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za projekte u kulturi – II krug Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža po II javnom konkursu za 2021. godinu iznosi 900.000,00 dinara. Prioritet imaju podnosioci prijave sa projektom koji se odnosi na organizovanja manifestacije sa većim brojem ljudi. Javni konkurs […]

Nastavi