Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 I. PREDMET […]

Nastavi

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža

Na osnovu člana 15. stav 1. i 2. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 9/2022) Predsednik opštine Kanjiža dana 19. maja 2022. godine donosi ODLUKUO RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2022. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2022. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi