Koje uslove mora da ispuni proizvođač vina i drugih proizvoda od grožđa?

Vesti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede donelo je pravilnik o preciznim uslovima u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova i uređaja, koje mora da ispunjava proizvođač šire, vina i drugih proizvoda od grožđa.

Prema ovom pravilniku, proizvođač mora da ima objekte koji su u funkciji obavljanja proizvodnje šire, vina i drugih proizvoda, a koji se mogu nalaziti na jednoj ili više lokacija.

Predviđeno je da se vinarija sastoji od proizvodnog i pomoćnog kruga. Proizvodni krug, u zavisnosti od obima proizvodnje obuhvata: prostor, jedan ili više objekata, odnosno prostorija za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda, jedan ili više objekata, odnosno jednu ili više prostorija za skladištenje enoloških sredstava i repromaterijala. Pomoćni krug obuhvata: zemljište, upravnu zgradu, prostoriju za skladištenje gotovih proizvoda namenjenih otpremanju, neproizvodno dvorište i parking, laboratoriju, objekat, prostor za čuvanje komine, objekat za čuvanje otpadnog materijala, prostor za čuvanje i popravku mehanizacije, prevoznih sredstava i opreme, kotlarnicu, degustacionu salu, kao i druge pomoćne objekte.

Ako vinarija puni vino u originalno pakovanje, u proizvodnom pogonu mora da ima uređaj za punjenje, odnosno zatvaranje ili zaključen ugovor o zakupu, odnosno korišćenju tog uređaja sa njegovim vlasnikom.

Ako proizvođač koristi povratnu ambalažu, u proizvodnom pogonu mora da ima uređaj za pranje boca, a ako proizvođač proizvodi neku od vrsta specijalnih vina, odnosno drugih proizvoda, u proizvodnom pogonu mora da ima opremu i uređaje neophodne za proizvodnju te vrste specijalnog vina, odnosno drugog proizvoda.

zp8497586rq