Javni poziv jedinicama lokalne samouprave

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje zahteva za su/finansiranje izrade planskih dokumenata 1. Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da, ukoliko žele da ostvare pravo na su/finansiranje izrade planskih dokumenata, u skladusa Zakonom, odnosnoda ostvare prioritetno mesto na listi sačinjenoj prema kriterijumima propisanim Pravilnikom, da podnesu zahtev Ministarstvu životne […]

Nastavi