Sufinansiranje kulturnih manifestacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU
Konkurs za sufinansiranje  manifestacija od posebnog značaja  za kulturu u AP Vojvodini  i Republici Srbiji  u 2009. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2009. godini :

manifestacije iz oblasti muzičko-scenskog, pozorišnog, likovnog, književnog i multimedijalnog stvaralaštva

Na Konkursu mogu da učestvuju ustanove kulture, nevladine organizacije, privatna i javna preduzeća, udruženja građana koja se bave prezentacijom  kulturnog stvaralaštva  u AP Vojvodini .

Prijave na Konkurs podnose se od dana objavljivanja konkursa 20.02.2009. do 27.02.2009. godine