Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

SO KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2009. godinu iznosi: 5.200.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih […]

Nastavi