Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

Detaljnije