Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanјe u 2015.godini

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015.godini

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanјe nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015.godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanјe nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015.godini

Detaljnije

Refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Detalji

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini, na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

Rok za podnošenje prijave za javne radove je do 29.08.2014. godine.

Detaljnije