Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

Rok: 31.12.2016. godine

Detaljnije

Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Rok: 31.12.2016. godine

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine.

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2016. godini

Rok: 30.11.2016. godine

Detalji

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

nacionalna sluzba za zaposljavanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca / opisom posla, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci, i to:
– do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Nacionalna služba poslodavcima refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program, na mesečnom nivou, do 28.400,00 dinara, za pun fond radnih časova.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20.09.2016. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 16.09.2015.godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Javni rad invalidNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.07.2015. godine

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, o čemu će Nacionalna služba izdtai saopštenje za javnost.

Detaljnije