Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu

EVROPSKA UNIJA Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu Naslov programa: Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća – Program grantova za 2012. godinu (Economic impact of social enterprises – Grant Programme 2012) Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj aktivnosti, koje će biti finansirane kroz ovaj […]

Nastavi

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima •    Naslov programa: Evropa za građane •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema […]

Nastavi