Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje […]

Nastavi

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

EVROPSKA UNIJA Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja […]

Nastavi

Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje

EVROPSKA UNIJA Konkurs u okviru Programa za celoživotno učenje •    Naslov programa: Program za celoživotno učenje •    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija •    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Evropska komisija je otvorila novi konkurs za projekte u okviru svih potprograma koji čine Program celoživotnog učenja. Pregled potprograma koji se odnose na […]

Nastavi