Opština Kanjiža

TREŠNJEVAC

Trešnjevac je naselje udaljeno 3 km od regionalnog puta Kanjiža-Senta. Asfaltni put ga u produžetku povezuje sa Totovim Selom, Oromom i Suboticom – 33 km. Preko Kanjiže je povezan sa Horgošom – 30 km i Suboticom – 55 km, dok ako krenemo prema Senti – 17 km, a drugom pravcu od Gornjeg Brega stižemo do Backe Topole – 48 km. Nalazi se na 102m nadmorske visine i prostire se jednim delom na lesnoj terasi – ritsko zemljište, pašnjaci, močvare i košanice, dok je gornji deo naselja na lesnoj zaravni na plodnoj oranici.

Istorija: U praistorijsko doba Trešnjevac je bio nastanjen, a prvi pisani dokumenti potiču iz 1271. godine Gornji Adrien – Feel Adrien, da bi kasnije dobio naziv Tetehedeš, Šipošfalva ili Zakofelde-Zakievo zemljište, Uzunovicevo, Oromheđeš i Trešnjevac.

Trešnjevac ima 1923 stanovnika. Od toga 95 % je mađarske 5 % srpske, hrvatske i drugih nacionalnosti. Mesna Zajednica Trešnjevac, osim glavne ulice, ima još šest asfaltiranih ulica. Sve ulice imaju trotoar. Sva domacinstva imaju električnu energiju kao i vodu (sa izuzetkom udaljenih salaša). Gasovodna mreža takode postoji u svim ulicama i gas koristi više od polovine domaćinstava, dok je telefonski priključak digitalni.

Postoji osnovna škola, zabavište, ambulanta, apoteka. Što se tice privrednog života poljoprivreda je najzastupljenija. Najviše se proizvode pšenica i kukuruz, a stanovništvo se bavi stočarstvom. Najviše se bave uzgojem goveda, krava, svinja i ovaca.

U naselju posluju Naftagas, Zemljoradnička zadruga i mnoge privatne firme i radnje.

Verski obredi i obicaji se obavljaju u rimokatoličkoj crkvi Sv. Mihajla.

U selu deluje KUD „Petőfi Sándor“, održavajuci tradiciju daje pečat svecanostima, kao što su sečenje novog hleba, Dan sela, Bogata grana i drugim prilikama.

Selo održava kontakt sa naseljima iz Mađarske, koji imaju u sebi naziv hegyes (Mez ohegyes, Oromhegyes…).

Smatra se da bi se u Trešnjevcu, shodno razvijenoj poljoprivredi i stočarstvu, mala privreda mogla orijentisati na preradu poljoprivrednih proizvoda, preradu mleka i uopšte svega što je vezano za poljoprivredu.