Opština Kanjiža

NOVO SELO

Novo Selo nalazi se na severozapadu i prostire se 5 km. Ima 210 stanovnika a broj domaćinstava je 91.

Selo je izgrađeno 1947-1948 godine u krugu postojećeg poljoprivrednog imanja u cilju obezbeđivanja mesta stanovanja za radnike a narocito doseljenike iz Bosne.

Zanimljivost ovog sela; prvobitna zamisao bila je da selo bude građeno u obliku zvezde ali do današnjih dana samo su tri kraka izgrađena. Selo su najpre naseljavali doseljenici iz Bosne i drugih krajeva a danas u njemu žive i Mađari. Većina stanovništva i danas radi na pomenutom poljoprivrednom imanju. Selo se sastoji od svega tri ulice i u svakom pogledu je usko vezano za Orom. Razvoj sela stagnira, a broj stanovnika je u opadanju.