Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije Ministarstvo omladine i sporta u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i […]

Nastavi

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini 1.    Predmet oglašavanja Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom se, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom […]

Nastavi

Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu

SKGO Studijsko putovanje – Opštinske usluge za decu U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Opštinske usluge za decu“ koje će se održati od 24. do 26. septembra 2014. godine u Briselu. Cilj studijskog putovanja je upoznavanje […]

Nastavi