Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  – UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima KORISNICI PODSTICAJA Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju: 1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2. preduzetnik i, 3. pravno lice. […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti povećanja turističkog potencijala seoskih ženskih organizacija – Upoznajmo Vojvodinu Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2014. godinu – Aktivnost 2 za finansiranje projekata u oblasti […]

Nastavi

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska […]

Nastavi