Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA Javni poziv za finansiranje iz budžeta Repulike Srbije fizičkih lica-inovatora koji su upisani u Registar inovacione delatnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 1. INOVACIONE AKTIVNOSTI FIZIČKIH LICA KOJE SE PRIJAVLJUJU PO OVOM POZIVU Inovacione aktivnosti fizičkih lica u 2017. godini ostvaruju se putem prijava za finansiranje aktivnosti fizički […]

Nastavi

Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA Konkurs za programe sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu Konkurs se odnosi na podsticanje programa sertifikacije sadnog materijala i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja za 2017. godinu. Podsticaji za programe sertifikacije i klonske selekcije su plaćanja […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu 1. USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Podnosioci predloga programa po ovom konkursu mogu biti sportske organizacije, registrovane u skladu sa Zakonom o sportu. Podnosioci predloga programa posebno treba da ispunjavanju sledeće uslove da bi se njihovi projekti […]

Nastavi