Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za dodelu sredstava za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opština Kanjiža“, br. 19/2019) obezbeđuju se sredstva za stipendiranje za sportsko usavršavanje mladih talentovanih sportista amatera iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2020. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2020. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2019) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 1.000.000,00 dinara. […]

Nastavi

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina

ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana/udruženjima žena za finansiranje projekta u oblasti ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine Zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima:dvamilionaipetstotinahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom i programom rada Zavoda za ravnopravnost polova […]

Nastavi