JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA NACIONALNIH MANjINA – NACIONALNIH ZAJEDNICA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće naučnoistraživačke i razvojnoistraživačke projekte nacionalnih manjina –nacionalnih zajednica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini. Cilj ovog konkursa jeste naučnoistraživački razvoj […]

Nastavi

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MAŠINA, OPREME I NEMATERIJALNE IMOVINE U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2021. GODINU

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MAŠINA, OPREME I NEMATERIJALNE IMOVINE U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2021. GODINU 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, sufinansiraće nabavku mašina, opreme i […]

Nastavi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće razvojnoistraživačke projekte visokih škola strukovnih studija s teritorije AP Vojvodine. U okviru programa istraživanja, biće realizovani projekti čiji je cilj unapređivanje i razvoj stručne, […]

Nastavi