Erazmus +

Konkursi

EUR – LEX

Erazmus +

Aktivnosti
Ovaj poziv na podnošenje predloga obuhvata sledeće aktivnosti programa Erasmus+:
Ključna aktivnost 1 (KA1)
– Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
– Mobilnost u svrhu učenja za pojedince na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
– Aktivnosti učešće mladih

Ključna aktivnost 2 (KA2)
– Saradnja organizacija i institucija
– Partnerstva za saradnju: saradnička partnerstva — mala partnerstva
— partnerstva za izvrsnost:
– centri strukovne izvrsnosti.
—Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+
– aktivnosti Erasmus Mundus
— partnerstva za inovacije: – savezi za inovacije
– neprofitna sportska događanja

Ključna aktivnost 3 (KA3)
– Podrška razvoju politike i saradnje
— Mladi Evrope zajedno

Aktivnosti Jean Monnet:
— Jean Monnet u području visokog obrazovanja
— Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

Prihvatljivost
Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tela koja deluju na području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Osim toga, grupe mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja za mlade i osobe koje rade s mladima, te za strateška partnerstva u području mladih.

Za rokove podnošenja pogledati https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN