KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIONALNIH ZANATA U 2021. GODINI

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-2365/2021 od 18. marta 2021. godine o usvajanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2021. godini poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave […]

Nastavi

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SE BAVE ISTRAŽIVAČKO-UMETNIČKIM STVARALAŠTVOM U OBLASTI UMETNOSTI, S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2021. GODINI 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće projekte za razvoj nauke, radi povećanja naučnoistraživačkih kapaciteta unapređivanja stvaralaštva u oblasti umetnosti, koje podnose akreditovane visokoškolske ustanove koje obavljaju naučnoistraživačku […]

Nastavi

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANJE ZGRADA, OBJEKATA, OPREME I IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2021. GODINU

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANjE ZGRADA, OBJEKATA, OPREME I IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2021. GODINU 1. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (u daljem tekstu: Sekretarijat), u skladu s Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu, sufinansiraće […]

Nastavi