Konkurs za učešće u Programu „Druga šansa“

MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za učešće u projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji” (u daljem tekstu „Druga šansa“) koji se realizuje uz finansijsku podršku predpristupnih fondova EU IPA 08. Projekat se odnosi na pilotiranje trogodišnjeg nastavnog plana i […]

Nastavi

Sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje izrade regionalnog plana upravljanja otpadom 1. Predmet konkursa Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade Regionalnog plana upravljanja otpadom. Regionalni plan upravljanja otpadom izrađuje se u skladu sa čl. 12. […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije 1. Predmet konkursa Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za: – sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada, – izgradnju transfer stanica Fond će […]

Nastavi