Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Javni poziv za ostvarivanje učešća u sredstvima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u 2011. godini Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) u 2011. godini su finansira sledeće programske aktivnosti: Izdavanja naučnih monografija i drugih naučnih dela; Organizovanje naučnih skupova u zemlji; Aktivnosti naučnih i […]

Nastavi

Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU Konkurs za finansiranje projekta izrade plana komunikacije i promociju primera dobre prakse Izbor za naj – gradonačelnika u AP Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju finansiraće u 2010. godini projekat za izradu plana komunikacije i promociju primera dobre prakse „Izbor za naj-gradonačelnika u AP […]

Nastavi

Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ARHITEKTURU,  URBANIZAM I GRADITELJSTVO Javni konkurs za su/finansiranje izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine U cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za arhitekturu, urbanizam i […]

Nastavi