Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva

Konkursi

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor žena – ambasadora ženskog preduzetništva u okviru projekta evropska mreža ambasadora ženskog preduzetništva

Projekat sprovodi Konzorcijum koji čine: Nacionalna agencija za regionalni razvoj kao nosilac projekta, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena Srbije i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza.

Cilj projekta je da pospeši razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Srbije kroz podsticanje i podršku preduzetničkog potencijala i talenata žena. Zbog toga će se formirati Nacionalna mreža ambasadora ženskog preduzetništva  koja će imati zadatak da promoviše žensko preduzetništvo i podstiče žene da postanu preduzetnice i započnu sopstveni posao.

Svrha javnog poziva je izbor deset ambasadorki, koje su uspešne i priznate preduzetnice, a čija će uloga biti podrška budućim preduzetnicama da izgrade viziju i samouverenost, kako bi uspešno započele i vodile sopstveni biznis.

Prednosti za žene ambasadore:
•    mogućnost ostvarivanja poslovnih kontakata u EU, saradnja sa ženama ambasadorima iz EU, preporuka za poslovanje u EU – u okviru evropske mreže, odnosno u zemlji – u okviru nacionalne mreže
•    promocija sopstvenog privrednog subjekta, kroz predstavljanje motivišuće lične priče o uspehu, u elektronskim i štampanim medijima
•    mogućnost treninga sa ciljem usavršavanja komunikacionih veština
•    mogućnost uticaja na kreiranje politike razvoja preduzetništva, sa posebnim fokusom na mere za povećanje učešća žena u sektoru MSP
•    druženje i umrežavanje sa ženama koje žele da otpočnu svoj posao kao i sa postojećim preduzetnicama
•    mogućnost direktnog doprinosa popularizaciji preduzetništva, kako kod mladih pri izboru zanimanja, tako i među ženama koje biraju novi profesionalni put usled gubitka posla ili postojanja želje za promenom postojećeg posla/ličnim i poslovnim napretkom.

Uslovi učešća:
Buduće ambasadorke treba da poseduju sledeće karakteristike:
•    da su već uspešne preduzetnice u svojoj oblasti poslovanja
•    da su realizovale poslovnu ideju/projekat
•    da imaju pozitivan stav i veruju u svoje ideje
•    da aktivno upravljaju privrednim subjektom (privrednim društvom ili preduzetničkom radnjom), koji je u njihovom većinskom ili delimičnom vlasništvu, tj. da su direktorke privrednog subjekta.

Pravo prijave na javni poziv imaju vlasnice/suvlasnice privrednog subjekta koji je registrovan na teritoriji RS.

Kriterijumi za izbor ambasadorki:
Stručni žiri će se pri izboru ambasadorki ženskog preduzetništva rukovoditi sledećim kriterijumima koji se odnose sa jedne strane na profil privrednog subjekta, a sa druge strane na profil preduzetnica i to:

Profil privrednog subjekta:
o    uspešnost privrednog subjekta,
o    izvozna orijentacija,
o    broj novozaposlenih u 2010.,
o    ulaganje u inovacione aktivnosti u poslovanju,
o    orijentisanost na očuvanje životne sredine,
o    doprinos lokalnoj zajednici.

Profil preduzetnice:
o    komunikativnost,
o    lična angažovanost u akcijama od šireg društvenog značaja,
o    preduzimljivost,
o    posvećenost ideji razvoja ženskog preduzetništva,
o    proaktivnost i inicijativa,
o    znanje engleskog jezika
o    spremnost na putovanja u zemlji i inostranstvu.

Neophodna dokumentacija:
•    Popunjen obrazac prijave,
•    Radna biografija,
•    Motivaciono (propratno) pismo,
•    Eventualne preporuke profesionalnih udruženja, zaposlenih, lokalne zajednice, reference (nagrade, priznanja, pohvale)…
•    Izjava o istinitosti priloženih informacija.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave, a prema gore navedenim kriterijumima.

Stručni žiri, sastavljen od predstavnika konzorcijuma koji sprovodi projekat, kao i nezavisnih stručnjaka iz institucionalne, akademske i medijske sfere, doneće finalnu odluku o izboru ambasadorki, zadržavajući pravo eventualne posete preduzetnicama koje su ušle u uži izbor, u njihovim privrednim društvima/preduzetničkim radnjama.

Dostavljanje prijava:
Zainteresovane preduzetnice svoje prijave sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na sledeće adrese:

Nacionalna agencija za regionalni razvoj
•    Nacionalni centar Zaječar
Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar
•    Kancelarija Beograd
Trg Nikole Pašića 5/6, 11000 Beograd

Krajnji rok za podnošenje prijava je 14. februar 2011.godine.

Javni poziv i opis projekta dostupni su na elektronskim stranama Nacionale agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u Nacionalnom centru u Zaječaru i Kancelariji u Beogradu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionaloj agenciji za regionalni razvoj na telefone:
•    Nacionalna agencija za regionalni razvoj Zaječar
Ivana Tasić, viši stručni saradnik, 019/445-361
•    Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu     Srđan Beljan, menadžer projekta, 011/2060-812
Jovanka Mavrenović, viši stručni saradnik 011/2060-813

Potrebna dokumentacija

Izjava o istinitosti priloženih informacija

Javni poziv

Obrazac prijave