Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2012. godini I Predmet konkursaje: sufinansiranje štampanih,audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom. Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi podsticaj […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau 2012.godini I Predmet konkursaje: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa. Cilj konkursaje:podrškaostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja. II Usloviza učešće […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjinau 2012.godini I Predmetkonkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina. Ciljkonkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji i distribuciji štampanih, audio i […]

Nastavi