Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjinau 2012.godini I Predmetkonkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina. Ciljkonkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji i distribuciji štampanih, audio i […]

Nastavi

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Sektor za NACIONALNI INVESTICIONI PLAN Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2012. godinu Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine. PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Projekat se prijavljuje elektronskim putem […]

Nastavi

Studijsko putovanje – javne nabavke

SKGO Studijsko putovanje – javne nabavke U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Javne nabavke “ koje će se održati od 14. do 16. decembra 2011. godine u Briselu. Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU […]

Nastavi