Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja  AP Vojvodini za 2013. godinu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standard

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list […]

Nastavi