POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOS POLOVOVA – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOS POLOVOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, za kupovinu nekretnine, s ciljem unapređivanja položaja žena

Rok: 15.11.2023. godine

Detaljnije