POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini- manifestacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini- manifestacije

Cilj Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine- Manifestacije (u daljem tekstu: Konkurs) je podsticanje rada udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, koja se bave unapređenjem turističke ponude Autonomne pokrajine Vojvodine kroz organizovanje ili učešće turističko-privrednih manifestacija od međunarodnog i domaćeg značaja (u daljem tekstu: Manifestacija).

Sredstva su namenjena za:
1) organizovanje Manifestacije ili
2) učešće na Manifestaciji.

Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja građana i druge neprofitne institucije upisane u registar Agencije za privredne registre sa aktivnim statusom, koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

Rok za podnošenje prijave je 13. oktobar 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, putem telefona 021/487 40 23 ,021/487 48 38, svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

Detaljnije