SKGO – Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

Konkursi

SKGO

Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje Javni poziv za dodelu paketa podrške jedinicama lokalne samouprave za unapređenje socijalne zaštite. Podrška se realizuje u okviru programa „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ukupna vrednost programa iznosi 6,5 miliona evra, telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju programa je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) zadužena za njegovu implementaciju.

Ko se može prijaviti
Pravo na prijavu na Javni poziv imaju jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Podrška SKGO
Gradovima i opštinama koji budu izabrani na Javnom pozivu SKGO će obezbediti sveobuhvatnu stručnu, savetodavnu i finansijsku podršku, za unapređenja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.
Planirano trajanje realizacije podrške je okvirno 24 meseca (12 meseci tehničke podrške i 12 meseci finansijske podrške).
Podnošenjem prijave na konkurs, JLS se istovremeno prijavljuje i za stručno-tehničku i za finansijsku podršku.

Struktura paketa podrške
U okviru ovog poziva, predviđena je podrška za 20 JLS i to za:
• 15 JLS, stručno-tehnička podrška u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite. Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 60.000,00 EUR za uvođenje nove/novih ili unapređenje postojećih standardizovanih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou (npr. nova usluga koja trenutno nije obezbeđena u JLS ili razvoj/proširenje postojeće usluge kako bi se povećao obuhvat korisnika i/ili povećala teritorijalna dostupnost usluge i slično) sa fokusom na usluge koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije;

• 5 JLS, stručno-tehnička podrška u razvoju „novih mehanizama“ i specifičnih aspekata sistema socijalne zaštite, odnosno za razvoj inovativnih i/ili integrisanih, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje (sa naglaskom na standardizovane usluge socijalne zaštite) koje doprinose procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije. Pored stručno-tehničke, predviđena je i finansijska podrška visine do 100.000,00 EUR za razvoj i uspostavljanje inovativnih i/ili integrisanih usluga, kao i usluga koje se obezbeđuju putem međuopštinske saradnje.

Rok za dostavljanje prijave je 23.06.2023. godine do 16.00 časova.

Za pitanja od opšteg značaja za proces konkurisanja zainteresovani podnosioci mogu se obratiti SKGO najkasnije 09.06.2023. godine elektronskom poštom na adresu: jovana.ilic@skgo.org.

Info dani
U cilju informisanja lokalnih samouprava o vrstama podrške, proceduri i uslovima konkurisanja, kriterijumima odabira, kao i dokumentaciji za prijavljivanje , biće organizovano pet informativnih sastanaka u periodu od 1. do 8. juna 2023. godine, i to:
• Četvrtak, 1. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Beogradu,
• Petak, 2. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Novom Sadu,
• Utorak, 6. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kraljevu,
• Sreda, 7. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Kragujevcu,
• Četvrtak, 8. jun 2023. godine u 11:00 časova, u Nišu.

Detaljnije