MEĐUNARODNI VIŠEGRAD FOND – Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana

Konkursi

MEĐUNARODNI VIŠEGRAD FOND

Program grantova Višegrad + za projekte koji doprinose procesima demokratizacije i transformacije u odabranim zemljama Zapadnog Balkana

Rok za prijavu na konkurs: 01.06.2023

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva
• Javna uprava
• Obrazovne ustanove
• Drugo

Oblast podrške
Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
Životna sredina i klimatske promene
Ljudski resursi i socijalni razvoj
Kultura
Mediji
Ostalo

Predviđeni period trajanja projekta: do 18 meseci

Posebni zahtevi donatora
Glavni ciljevi Fonda su organizacije civilnog društva (OCD), javne obrazovne, kulturne, istraživačke i naučne institucije, opštine i lokalne samouprave, ali tržišni akteri, npr.kompanije – posebno one koje se bave inovacijama i startapima – takođe su kvalifikovane ako je njihov projekat neprofitnog karaktera. Po pravilu, projekat moraju da implementiraju najmanje tri organizacije iz tri različite V4 zemlje (pravilo „3xV4”). Bilateralni prekogranični projekti su izuzetak od pravila „3xV4“, ali samo u predlozima koji imaju direktnu korist za određeno pogranično područje između dve susedne zemlje V4. O izuzecima od ovog pravila, možete se informisati u priloženim smernicama za prijavu.

Link do konkursa
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/

Izvor