MINISTARSTVO KULTURE – Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2023. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2023. godini

PREDMET KONKURSA je finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblastima otkrivanja, prikupljanja, istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, zaštite, očuvanja, predstavljanja, interpretacije, korišćenja i upravljanja kulturnim nasleđem, bibliotečko-informacione delatnosti i digitalizacije kulturnog nasleđa.

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nepokretnim kulturnim nasleđem;
2. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arheološkim nasleđem;
3. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje muzejskim nasleđem;
4. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje arhivskom građom;
5. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje nematerijalnim kulturnim nasleđem;
6. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje starom i retkom bibliotečkom građom i
7. bibliotečko-informaciona delatnost;
8. Digitalizacija kulturnog nasleđa.

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 28.01.2023. godine do 01.03.2023. godine.

OPŠTI CILJ KONKURSA je doprinos očuvanju, istraženosti, zaštiti, održivom korišćenju i dostupnosti kulturnog nasleđa, kao i unapređenje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i doprinos digitalizaciji kulturnog nasleđa u Republici Srbiji.
U okviru pojedinačnih oblasti konkursa definisane su sledeće teme, sa utvrđenim minimalnim odnosno maksimalnim iznosom koji će se finansirati ili sufinansirati po projektu:

Pravo učešća na konkursu, u oblastima od 1 do 7 (nepokretno kulturno nasleđe; arheološko nasleđe; muzejsko nasleđe; arhivska građa; nematerijalno kulturno nasleđe; stara i retka bibliotečka građa i bibliotečko-informaciona delatnost), imaju:
• ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečko-informaciona delatnost;
• ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnih dobara i bibliotečko-informacione delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Pravo učešća na konkursu u oblasti 8 (digitalizacije kulturnog nasleđa) imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica (u ovom slučaju mora se dostaviti ugovor o zastupanju sa pravnim licem koje bi primilo sredstva i vršilo isplate; uplate se ne mogu vršiti na račun fizičkog lica.) kao i drugi subjekti u kulturi.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Podnosioci prijava mogu konkurisati sa istim projektom samo na jedan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata Ministarstva kulture.

Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs Ministarstva, zainteresovani se mogu obratiti svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 časova na telefone:

  • za oblast nepokretnog kulturnog nasleđa 011 292-78-95
  • za oblast arheološkog nasleđa 011 292-78-91
  • za oblast muzejskog nasleđa 011 292-78-48
  • za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa 011 292-78-68
  • za oblast arhivske građe 011 292-78-68
  • za oblast bibliotečko-informacione delatnosti 011 292-89-60
  • za oblast stare i retke bibliotečke građe 011 292-89-60
  • za oblast digitalizacije kulturnog nasleđa 011 292-78-94

Detaljnije