Poziv za dostavljanje strateškog predloga projekata u okviru (INTERREG VI-A) IPA programa Bugarska – Srbija

IPA PROGRAM BUGARSKA – SRBIJA Poziv za dostavljanje strateškog predloga projekata u okviru (INTERREG VI-A) IPA programa Bugarska – Srbija Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 05. april 2023. u 17h Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske (Upravljačko telo) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije (Nacionalno telo), objavljuju 4. januara […]

Nastavi

Konkursi Razvojnog fonda Vojvodine

RAZVOJNI FOND VOJVODINE Pravna lica i preduzetnici Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma sufinansiran od strane […]

Nastavi