Kreditne linije/garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Konkursi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Kreditne linije/garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

Krediti / garancijeza finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavke prateće opreme

Krediti/garancije za finansiranje nabavke nove i polovne poljoprivredne mehanizacije i opreme

Krediti/garancije za kupovinu objekata i građevinskog zemljišta za obavljanje privrednih elatnosti i vršenje medicinskih i vaspitno – obrazovnih usluga

Krediti/garancije za energetsku efikasnost

Krediti/garancije odobrene za finansiranje investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa

Krediti/garancije za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove i polovne opreme

Krediti/garancije za finansiranje nabavke repromaterijala u poljoprivredi

Krediti/garancije za nabavku opreme preduzetnicama, ženama osnivačima malih preduzeća i početnicima u biznisu koji delatnost obavljaju manje od tri godine

Krediti/garancije za finansiranje „Start up“ programa radno neaktivnih žena i drugih lica sa teritorije AP Vojvodine

Garancijski fond AP Vojvodine