Kreditne linije/garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Kreditne linije/garancije Garancijskog fonda AP Vojvodine Krediti / garancijeza finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje i adaptacije objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavke prateće opreme Krediti/garancije za finansiranje nabavke nove i polovne poljoprivredne mehanizacije i opreme Krediti/garancije za kupovinu objekata i građevinskog zemljišta za obavljanje privrednih elatnosti i vršenje […]

Nastavi

Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobrenje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke repromaterijala u poljoprivredi 1. Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje, privrednim društvima (mikro, malim i srednjim), preduzetnicima, […]

Nastavi

Krediti / Garancije za radno neaktivne žene i mlade do 35 godina starosti

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena i mladih do 35 godina starosti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine 1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, radno neaktivnim ženama i mladima do 35 godina starosti, radi […]

Nastavi