Evropska nedelja regiona i gradova

Konkursi

Ove godine Evropska nedelja gradova i regiona održaće se onlajn u periodu od 10-13. oktobra 2022. godine pod sloganom “Novi izazovi za evropsku koheziju”.

Evropska nedelja regiona i gradova je godišnji četvorodnevni događaj tokom kojeg gradovi i regioni pokazuju svoje kapacitete da stvore rast i radna mesta, sprovode kohezionu politiku Evropske unije i dokazuju važnost lokalnog i regionalnog nivoa za dobro upravljanje u Evropi.

Evropska nedelja regiona i gradova (#EURegionsWeek) je najveći godišnji događaj u Briselu posvećen kohezionoj politici u organizaciji Generalnog direktorata Evropske komisije i Evropskog komiteta regiona.

Porastao je u jedinstvenu platformu za komunikaciju i umrežavanje, koja okuplja regione i gradove iz cele Evrope, uključujući političare, administratore, stručnjake i akademike. Tokom poslednjih 19 godina, Evropska nedelja je doprinela promovisanju učenja o politikama i razmene dobre prakse.

Koja je svrha EURegionsWeek-a?

 • Razgovarati o zajedničkim izazovima za evropske regione i gradove i ispitati moguća rešenja okupljanjem političara, donosilaca odluka, stručnjaka i praktičara kohezione politike, kao i zainteresovanih strana iz biznisa, bankarstva, organizacija civilnog društva, akademske zajednice, institucija EU i medija ;
 • Da obezbedi platformu za izgradnju kapaciteta, učenje i razmenu iskustava i dobre prakse za one koji sprovode kohezionu politiku EU i upravljaju njenim finansijskim instrumentima;
  Olakšati saradnju i umrežavanje između regiona i gradova;
 • Da se uključi u debatu o kohezionoj politici EU u širem kontekstu, uključujući nedavna istraživanja i stavove trećih zemalja i međunarodnih organizacija.

Ko može da učestvuje?

Evropska nedelja regiona i gradova i njeni događaji imaju za cilj da se uključe:

 • Evropski, nacionalni, regionalni i lokalni zvaničnici i stručnjaci u oblasti upravljanja i evaluacije programa kohezione politike;
 • Predstavnici privatnih kompanija, finansijskih institucija, evropskih i nacionalnih udruženja;
 • Članovi Evropskog komiteta regiona i Evropskog parlamenta, nacionalni, regionalni i lokalni političari, uključujući mlade izabrane političare (IEPs);
 • Akademici, istraživači, postdiplomski studenti i praktičari u oblasti evropske kohezione politike;
 • Članovi javnosti koji žele da izraze svoje stavove i doprinesu debati o budućnosti Evrope i svojih regiona i gradova;
 • Novinari evropskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih medija

U 2021. godini, drugo digitalno izdanje, dostiglo je rekordan broj od skoro 18.000 registrovanih učesnika i 300 sesija tokom nedelje, uključujući više od 590 partnera.

20. izdanje “Novi izazovi za evropsku koheziju” će pružiti priliku za debatu, održavanje zajednica povezanih, razmenu najboljih praksi i ideja između partnera i učesnika na četiri teme:

 • Zelena tranzicija,
 • Teritorijalna kohezija,
 • Digitalna tranzicija,
 • Osnaživanje mladih.

Hibridni program uključuje virtuelnu izložbu i sesije onlajn i na licu mesta.

Za online program, konsultuje stranicu: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/plannings/RXZlbnRWaWV3XzM0MjkxNw==

Za program na licu mesta, konsultuje stranicu: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/plannings/RXZlbnRWaWV3XzM3MjA5Mw==

Za pristup programu i registraciju kliknite na link: https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022

U desnom gornjem uglu, u okviru prozora Access the event, kliknite na tab “Join event” i otvorice vam se polje za registraciju.

Kada se registrujete, ulogujte se na program online ili na licu mesta I u okviru svakog posebnog događaja, moći ćete da se registrujete.

Internet Explorer ne podržava platformu za registraciju. Molimo koristite bilo koji drugi pretraživač da biste se prijavili na događaj.

Eko saveti

Evropska nedelja regiona i gradova ima za cilj da postane događaj bez papira i plastike i da minimizira svoj uticaj na životnu sredinu.

U skladu sa šemom EU za ekološko upravljanje i reviziju, organizatori događaja i partneri se podstiču da koriste ekološki prihvatljive materijale pre i tokom događaja.

Dodatne informacije

Za više informacija, kontaktirati Sekretarijat Evropske nedelje regiona i gradova 2022:

E-adresa: contact@euregionsweek.eu

Takođe možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO putem e-pošte: euintegracije@skgo.org

Važne adrese:

Vebsajt Evropske nedelje regiona i gradova:

https://europa.eu/regions-and-cities/

Vebsajt online platforme Evropske nedelje:

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022

Evropski komitet regiona: EURegionsWeek@cor.europa.eu

DG REGIO: REGIO-EUREGIONSWEEK@ec.europa.eu