Zapis sa oznakom ‘STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SKGO’

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO)

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade planskih dokumenata i to:
• Plana generalne regulacije
• Plana detaljne regulacije
u cilju stvaranja planskog osnova i podsticanja planskog uređenja romskih podstandardnih naselja na teritoriji Republike Srbije.

I Uslovi konkursa
• Ukupan iznos sredstava po ovom javnom konkursu je 7.724.997,00 din
• Iznos sredstava koji se dodeljuje po pojedinačnom planskom dokumentu ne može preći iznos od 772.500,00 din.
• Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem
• Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati za finansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta
• Opciono kofinansiranje izrade planskog dokumenta dozvoljeno je do 50% ukupne vrednosti

II Potrebna dokumentacija
• Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen u aplikacionom paketu na kraju stranice (ZIP arhiva)
• Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave (ili gradska opština) u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave
• Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 15. jun 2018. (do 15.00 časova u slučaju lične dostave).
• Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
• Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:

Stalna konferencija gradova i opština
Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom

PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA
Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma
”Prijava na konkurs za dodelu sredstava za izradu planske dokumentacije”
Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Miščević, telefon: 011-735-79-63, elektronska pošta: igor.miscevic@skgo.org

Detaljnije

Konkurs za najbolje medijske priloge u praksi u lokalnoj samoupravi “Drugačije od drugih”

JournalistSTALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO)

Konkurs za najbolje medijske priloge u praksi u lokalnoj samoupravi “Drugačije od drugih”

 • Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
 • Ukoliko ste u periodu od 1. marta do 31. avgusta 2014. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?
Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a kako bismo dodatno poboljšali rad lokalnih administracija i unapredili kvalitet usluga koje pružaju građanima.

Koje su teme konkursa?

 • Evropske integracije na lokalnom nivou
 • Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
 • Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?  
U okviru konkursa „Drugačije od drugih” novinarima lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija dodeljujemo ukupno osam nagrada.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?  
Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:

 •     štampani prilozi – u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
 •     elektronski – radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
 •     onlajn – print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal objavljen u periodu od 1. marta do 31. avgusta: STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – Služba za informisanje, Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd sa naznakom – IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE ili elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?  
Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici vodećih redakcija: Nada Gogić (RTS), Suzana Trninić (TV B92), Zoran Baranac (Prva), Veselin Simonović (Blic), Zoran Panović (Danas), Ivan Cvejić (Beta) i Zoran Sekulić (Fonet).

A nagrade su?  
Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.

Za dodatna pitanja…  
Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u oktobru 2014. godine.

Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Detaljnije

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Exchange 4STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SKGO

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 raspisuje poziv za učešće na konkursu za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama.

Poziv je otvoren u okviru Komponente 1 – Opštinsko planiranje i SLAP IS podrška i Komponenta 2: Podrška opštinskim finansijama programa EU Exchange 4.

Rok za dostavljanje prijava je 11. oktobar 2013. godine.

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane SKGO/ EU Exchange 4 tima, počev od druge nedelje septembra, zaključno sa 5. oktobrom 2013. godine putem telefona: 011 322 34 46 ili elektronskom poštom na: sanela.veljkovski@skgo.org i dunja.naic@skgo.org.

Više informacija o konkursu

Konkursna dokumentacija

INFO DANI
Info dani posvećeni prezentaciji komponenti 1 i 2 EU Exchange 4 programa biće održani tokom meseca septembra po sledećem rasporedu:

 • 12.9.2013. godine, Užice, sala Skupštine grada (ulica Dimitrija Tucovića 52)
 • 16.9.2013. godine, Jagodina, sala Pomoravskog okruga (ulica Knjeginje Milice 80/a)
 • 17.9.2013. godine, Niš, sala Skupštine grada (ulica Nikole Pašića 42)
 • 19.9.2013. godine, Novi Sad, sala Skupštine grada – Plava sala (ulica Žarka Zrenjanina 2)
 • 23.9.2013. godine, Beograd, sala Skupštine GO Stari Grad (ulica Makedonska 42)

Regionalne prezentacije biće prilika da se prisutni upoznaju sa predviđenim aktivnostima na komponentama 1 i 2, koje su usmerene na postizanje ciljeva koji se odnose na podršku opštinskom planiranju (sektorski i akcioni planovi) i lokalnim finansijama (programski/kapitalni budžeti i municipalne obveznice), odnosno na dostizanje specifičnih ciljeva u okviru komponenti.

Za sve dodatne informacije o Info danima možete se obratiti Željku Krnetiću, saradniku za komunikacije na programu EU Exchange 4 telefonom na 011/3221-446 ili elektronskim putem na zeljko.krnetic@skgo.org