TREĆI JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Konkursi

EVROPSKA UNIJA I KANCELARIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA PROJEKTNE USLUGE

TREĆI JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Treći javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

Cilj Trećeg javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite.

Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji koje nemaju aktivne projekte u okviru EU SHAI programa.

Indikativni budžet Trećeg javnog poziva
3 miliona EUR

Rok za podnošenje predloga projekata
15. april 2022. u 24.00

Dokumentacija

Sve informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na ovoj stranici, u koloni Dokumenti.

Način prijave
Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP3_Guidelines for Applicants.
Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnoj sesiji, 22. marta 2022. godine u 11 časova. Informativnoj sesiji se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd.

O Programu
Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa Trećim javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org, u rokovima naznačenim u konkursnoj dokumentaciji.

Detaljnije