Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja

SKGO Poziv za podnošenje prijava za tehničku podršku u 30 pilot LS za unapređenje kadrovskog planiranja TEHNIČKA PODRŠKA GRADSKIM, OPŠTINSKIM I UPRAVAMA GRADSKIH OPŠTINA – POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA – U sklopu realizacije projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi- faza 2, koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini I. Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje stručne prakse u 2022. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM Javni poziv za finansiranje stručne prakse u 2022. godini Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17-dr.zakon i 49/21), Pokrajinskog akcionog plana zapošljavnja u AP Vojvodini za 2022. godinu („Službeni list APV“, […]

Nastavi