Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2021. godini

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2021. godine.

Detaljnije