Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2021. godini

Konkursi

NSZ

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2021. godini

Rok: do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2021. g.

Detaljnije