Konkurs za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2019. godini

Cilj konkursa: stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja prostora i definisanje pravila građenja i korišćenje prostora na principima održivog razvoja

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinice lokalne samouprave

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 dinara

Rok za podnošenje prijava: 18.04.2019. godine

Detaljnije