Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini

Predmet Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs) je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Oblast Javnog konkursa – razvoj poljoprivrede i ruralnih područja.

Opšti cilj Javnog konkursa: unapređenje kvaliteta i promocija života u ruralnim područjima sprovođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti.

Prioritetne tematske oblasti su:

1) stabilizacija dohotka zaposlenih u poljoprivredi;
2) modeli finansijske podrške poljoprivredi i ruralim područjima;
3) efikasno upravljanje zemljištem;
4) unapređenje stanja fizičkih resursa;
5) unapređenje sistema transfera znanja i razvoj ljudskih potencijala;
6) zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede;
7) tehnološki razvoj i modernizacija poljoprivredne proizvodnje i prerade;
8) ispitivanje tržišta i plasmana;
9) razvoj tržišnih lanaca;
10) očuvanje poljoprivrede, prirodnih i ljudskih resursa u područijima sa oteženim uslovima rada u poljoprivredi;
11) diverzifikacija ruralne ekonomije i očuvanje kulturne i prirodne baštine;
12) unapređenje socijalne strukture i jačanje socijalnog kapitala;
13) unapređenje kvaliteta i bezbednosti proizvoda i
14) unapređenje stanja u oblasti zaštite životinja.

Detaljne informacije o načinu realizacije navedenih tematskih oblasti date su u Smernicama za podnosioce predloga projekata koje su sastavni deo Javnog konkursa.

Neophodno je da predloženi projekti budu u saglasnosti sa opštim ciljem Javnog konkursa i u okviru tematske oblasti sa konkretnim i merljivim rezultatima.

Opredeljena sredstva: 20.000.000,00 (dvadesetmiliona) dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima.

Odabrani projekti biće finansirani/sufinansirani sa najviše do 1.000.000,00 (milion) dinara u bruto iznosu po projektu.

Opšti uslovi za učešće na Javnom konkursu:

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, osnovana radi ostvarivanja opštekorisnog cilja), upisana u Registar Agencije za privredne registre:
– koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije;
– čiji se ciljevi, definisani statutom/osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta.

Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora.

Ostali uslovi:

U skladu sa Javnim konkursom, mogu se predložiti projekti:
– koji se realizuju na području Republike Srbije;
– čiji je period realizacije zaključno sa 31. decembrom 2021. godine;
– koji se odnose na jednu ili više prioritetnih tematskih oblasti;
– udruženje može podneti više zahteva/projekata ili biti partner u više projekata čiji su predlagač druga udruženja, ali po Javnom konkursu može ostvariti pravo na novčana sredstva samo po jednom projektu/zahtevu, pri čemu može biti finansiran/sufinansiran najbolje plasirani projekat u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom konkurisanja

Obavezna konkursna dokumentacija:

1. Spisak dokumenata koji se dostavlja (Obrazac br. 1);
2. Prijava (Obrazac br. 2);
3. Podaci o projektu (Obrazac br. 3);
4. Biografije lica koja realizuju projekat (Obrazac br. 4);
5. Detaljan opis projekta u skladu sa Smernicama (slobodna forma);
6. Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja
7. Rešenje iz APR-a i
8. Dokaz o sufinansiranju (ako sufinansiranje postoji)

Ako podnosilac zahteva ne dostavi Kopiju statuta udruženja i osnivačkog akta udruženja i Rešenje iz APR-a, Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Završni narativni i finansijski izveštaj – Obrazac 5, dostavlja se po realizaciji projekta, odnosno do 31.01.2022. godine.

Dodatna konkursna dokumentacija:

Pored navedene obavezne konkursne dokumentacije neophodno je da podnosilac dostavi i druga dokumenta relevantna za realizaciju projekta (pisma preporuke i sl).

U slučaju održavanja različitih vidova edukacija (npr. predavanja, radionice, obuke i sl.) neophodno je dostaviti detaljan plan obuka sa navedenim temama.

Rokovi za podnošenje prijava na Javni konkurs i odlučivanje o dodeli sredstava

Prijave na Javni konkurs se podnose od 01. aprila 2021. godine. Rok za podnošenje prijava je 20. april 2021. godine.

Detaljnije