10 konkursa Ministarstva kulture i informisanja

Konkursi

MINISTARTVO KULTURE I INFORMISANJA

1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija

2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije

3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio

4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije

5. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP KiM

6. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina

7. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

8. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

9. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji promovišu i afirmišu teme iz oblasti kulture

10. Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda

Datum isteka: 12.02.2021.

Detaljnije