10 konkursa Ministarstva kulture i informisanja

MINISTARTVO KULTURE I INFORMISANJA 1. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija 2. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije 3. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio 4. Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije 5. Konkurs za sufinansiranje projekata […]

Nastavi

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2020. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu. Korišćenje sredstava Pravo na […]

Nastavi

Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2021. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i transfera za finansiranje projekata razvoja turizma u 2021. godini. Korišćenje sredstava Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim […]

Nastavi