Obaveštenje o objavljivanju Javnog poziva za učešće u sprovođenju projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima RS

Konkursi

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Obaveštenje o objavljivanju Javnog poziva za učešće u sprovođenju projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima RS

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje danas prvi Javni poziv zainteresovanim operatorima elektronskih komunikacija za učešće u sprovođenju projekta zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture koji će trajati do 30.09.2020. godine. Poziv se odnosi na zajedničku izgradnju širokopojasne komunikacione infrastrukture u naseljima: Loznica, Valjevo, Ljubovija, Knjaževac, Vladičin Han, Dimitrovgrad, Bačka Topola, Gornji Milanovac. Prijepolje i Novi Pazar.

Pravo da podnesu prijavu i učestvuju na Javnom pozivu, imaju svi operatori elektronskih komunikacija koji obavljaju ili su ovlašćeni da obavljaju delatnost elektronskih komunikacija u smislu Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013-US, 62/2014 i 95/2018-dr. zakon) i koji su upisani u evidenciji operatora javnih komunikacionih mreža i usluga koju vodi Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

U pitanju je prvi javni poziv za prvu fazu Projekata izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima u RS koja će trajati do 2022. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 30.09.2020. godine do 10 časova

Detaljnije