Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu Pravo učešća na Konkursu, kao podnosilac prijave predloga programa ima udruženje koje je upisano u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, čije je sedište u regionu za […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020 godine.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude 2020 godine. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2020. godini. Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture […]

Nastavi

Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA Konkurs za dodelu dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2020. godini Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu dotacija za finansiranje projekata oblasti razvoja turizma u 2020. godini do iznosa 60.000.000 dinara, sredstava opredeljenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu. Korišćenje sredstava Pravo na […]

Nastavi