Dokaz koncepta

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Dokaz koncepta

Program dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji smatraju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program konkretno nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode.

Visina iznosa finansiranja: Do 2.400.000 dinara, uključujući porez na dodatu vrednost. Odobrena sredstva pokrivaju 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Uslovi za konkurisanje: Cve naučnoistraživačke organizacije u javnom sektoru u Srbiji, kao i sve druge institucije i organizacije u Srbiji koje su akreditovane za naučnoistraživačku delatnost (uključujući privatne), kao što su: univerziteti, fakulteti, istraživački instituti i druge naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Oblast: Projekti iz svih oblasti nauke i tehnologije, uključujući društveno-humanističke nauke i umetnost.

Dokumentacija koja se podnosi prilikom finansiranja
• Prijava (kratak opis projekta, opis aktivnosti sa jasnim obrazloženjem hipoteze/tehničkog koncepta, plan realizacije projekta, koji uključuje očekivane rezultate, izjavu podnosioca zahteva potpisanu od strane institucije)
• Budžet
• Biografije članova tima.

Formulare možete preuzeti na strani Dokumentacija.

Vreme realizacije projekta: do 12 meseci.

Uslovi programa: Detaljno u Javnom pozivu i Uputstvu.

Način prijave: Prijave se podnose preko internet portala Fonda i na engleskom jeziku.

Javni poziv: Otvoren od 28. februara a rok za podnošenje prijava je 15. jun 2020. godine do 15 časova.

Kontakt: PoC@inovacionifond.rs

Detaljnije