Javni konkurs za nevladine organizacije u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za nevladine organizacije

Predsednik opštine Kanjiža raspisuje javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu.

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2020. godinu dodeljuju se u ukupnom iznosu od 13.050.000,00 dinara, prema sledećem:
1) 10.850.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U SLEDEĆIM OBLASTIMA:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, poljoprivreda, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma
2) 2.200.000,00 dinara za finansiranje projekata nevladinih organizacija U OBLASTI POLJOPRIVREDE (organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, edukacija i stručno savetovanje, marketing, prekogranična saradnja, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja – zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme).
Odlukom predsednika opštine br. 02-64/2020-I od 19.2.2020. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža iz tačke 1) ovog konkursa utvrđene su oblasti pod rednim br. od 1. do 20.

Rok konkurisanja: 18.03.2020. godine

Detaljnije