5 konkursa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2020. godini

Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u APV

Javni konkurs za sufinansiranje obrazovnih programa / projekata ustanova visokog obrazovanja čiji je osnivač APV za 2020. godinu

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2020. godini

Javni konkurs za regresiranje prevoza studenata u APV za 2020. godinu

 

Detaljnije