Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine

Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih prethodnim i tekućim akcionim planom i poštovanje predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz prethodnog i tekućeg akcionog plana.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje deluju u nekoj od oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom.

Rok za podnošenje prijava traje od 30. januara do 14. februara 2020. godine u 15:30 časova.

Detaljnije