Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju u nerazvijenim područjima

Konkursi

NORVEŠKA ZA VAS

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju u nerazvijenim područjima

Kako se prijaviti?
• Prijave se podnose isključivo na e-mail adresu: rsoc.applications@unops.org
• Svi obrasci neophodni za prijavljivanje dostupni su na dnu ove stranice.

Cilj poziva
Doprinos zapošlјavanju mladih i socijalnom uklјučivanju ugroženih i marginalizovanih grupa putem pobolјšanja poslovnog okruženja u nerazvijenim područjima Srbije tako što će lokalna preduzeća učiniti održivijim i konkurentnijim i zaposliti više mladih putem podrške koju pružaju korisničke OPP.

Ko može da se prijavi?
Organizacije za podršku poslovanju, zadužbine i fondacije.

Vrednost i trajanje projekta
Ukupan budžet ovog poziva je 500.000 evra / 550.000 američkih dolara.
Minimalni iznos granta može biti 20.000 evra / 22.000 američkih dolara (u dinarima), dok najveći iznos može biti 100.000 evra / 110.000 dolara (u dinarima).
Gotovinsko učešće podnosilaca predloga u podeli troškova nije obavezno za projekte koje realizuju neprofitne organizacije, dok je obavezno za projekte koje realizuju profitni subjekti u iznosu od 10% ukupnih prihvatlјivih troškova projekta.

Trajanje projekta: od osam (8) do 12 meseci.

Detaljnije